Spawanie

Nasza firma spełnia wymagania jakości normy PN-EN 1090-1 dotyczące wykonywania konstrukcji stalowych i aluminiowych. Posiadamy również certyfikat zarządzania jakością w spawalnictwie PN-EN ISO 3834-2.

Procesy spawania w naszej firmie głównie oparte są o metody spawania MAG i TIG.

Metoda spawania MAG

Metoda spawania MAG (Metal Activ Gas) jest odmianą spawania łukowego, która polega na spawaniu metali elektrodą topliwą (nieotuloną) w osłonie gazu aktywnego. Gazem ochronnym jest dwutlenek węgla (CO2) lub mieszanka gazowa dwutlenku węgla  z argonem (CO2 + Ar).

Metoda ta jest stosowana głównie do spawania stali węglowych (nisko i średniowęglowych) oraz stali niskostopowych do wysokostopowych.

spawanie metodą MAG

Metoda spawania TIG

Metoda spawania TIG (Tungsten Inert Gas) polega na topieniu brzegów spawanego materiału i spoiwa łukiem elektrycznym jarzącym się między elektrodą nietopliwą, a spawanym materiałem w osłonie gazu obojętnego (argonu).

Zastosowanie metody TIG to łączenie stali wysokostopowych oraz metali nieżelaznych.

Zakład zatrudnia uprawnionych spawaczy w wyżej wymienionych metodach.

Dlaczego warto wybrać Autozabudowy Wałcz?

Złącza spawane potwierdzone są protokołami uznania technologii spawania (WPQR-Welding Procedure Qualification Record) wraz z zatwierdzonymi instrukcjami (WPS – Welding Procedure Specification), których baza regularnie się poszerza.

Nad poprawnością procesów spawania czuwa wykwalifikowany personel o pełnym poziomie kompetencji (IWE – International Welding Engineer, VT2 – Visual Testing level 2, UT2 – Ultrasonic Testing level 2).